O společnosti:
 
Stavkol s.r.o. byla založena v roce 2008. Jsme malá stavební firma s minimálními náklady. Hlavní náplní společnosti je výstavba nebo rekonstrukce obytných staveb, zejména rodinných domů a staveb okolo nich např. garáže, oplocení, zpevněné plochy (terasy),  chodníky, odpadní jímky, bazény. Realizujeme rodinné domy v podobě novostaveb,  přístaveb nebo rekonstrukcí.  Vlastnoručně zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci i se zajištěním nepříjemných, ale nutných povolení ke stavbě.  Nebráníme se pomoct stavebníkům, kteří se rozhodli stavět svépomocí.

Nabízíme:
» 
Kompletní i dílčí výstavbu nebo rekonstrukci rodinných domů
»  Realizaci zateplovacích systémů budov
»  Vybudování okrasných oplocení ze systému od výrobců Diton
    nebo Best
»  Budování základových konstrukcí pro rodinné domy a pod
    dřevostavby
»  Provádění inženýrských sítí (vodovod, kanalizace..), hrubé
    terénní úpravy vč. komunikací
»  Budování podkrovních vestaveb
»  Demoliční práce
»  Zámečnické práce
»  Projektovou činnost - zpracování projektové dokumentace
»  Zaměření a zpracování stávajícího stavu objektů pro vyhotovení
    průkazu energetické náročnosti budov
»  Poradenskou činnost
»  Zařízení potřebných podkladů pro stavební řízení vč. stavebního
    povolení, územního souhlasu a ohlášení
»  Financování výstavby rodinného domu
»  Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Reference Projekce  |  Prodej bungalovů  |  Osvědčení  |  Kontakty
© Stavkoldesign 2008 |  Stavkol s.r.o.

ÚVOD  |  REFERENCE  |  OSVĚDČENÍ  |  KONTAKTY  |  PROJEKCE  | 

tel.: 466 566 235; 774 869 913 | e-mail: kolar@stavkol.cz |                                      ..Vaše přání ?...Postavíme i dům na střeše !